Báo Công An Đà Nẵng

CAP. Nại Hiên Đông:

Tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Thứ sáu, 10/06/2022 17:22
CAP. Nại Hiên Đông tiếp nhận vũ khí do người dân giao nộp

Theo đó, lực lượng CAP. Nại Hiên Đông sẽ tiếp nhận 24/24 các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ do các tổ chức, cá nhân giao nộp. Các tổ chức, cá nhân tích cực giao nộp các vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ đang cất giữ, tàng trữ trái phép sẽ được Chính quyền ghi nhận, biểu dương và kèm theo quà tặng là mũ bảo hiểm để động viên, khích lệ. Đây là hoạt động nhằm chủ động phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý đối với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, vũ khí thô sơ.

Vũ khí thô sơ được người dân giao nộp

Lê Anh Tuấn