Báo Công An Đà Nẵng

Tổ chức Truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình

Thứ bảy, 02/10/2021 15:40

Ngày 30-9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi Truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình và giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình tại thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang) và xã Duy Tân (huyện Duy Xuyên).

Các báo cáo viên đã thông tin đến người dân về những vấn đề liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình và tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Tại buổi truyền thông, nhiều ý kiến, thắc mắc của người dân đã được các báo cáo viên giải đáp, trao đổi. Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam tiếp tục thực hiện chương trình này tại các huyện: Phú Ninh, Đại Lộc, Núi Thành, Thăng Bình, Tiên Phước và TP Tam Kỳ. Đây là dịp để đẩy mạnh hơn nữa công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh; đồng thời, để người dân nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình, qua đó cùng chung tay xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

THẢO NGUYÊN