Báo Công An Đà Nẵng

Tổ quốc bên bờ sóng

Thứ tư, 22/06/2022 16:23

Qua đó góp phần khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; khuyến khích tinh thần tìm hiểu, học tập trong dân chúng, đồng thời cung cấp thông tin, tư liệu cho công tác nghiên cứu về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo; mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho nhân dân. Theo đó, cuộc thi được tổ chức từ tháng 6 đến tháng 8-2022. Lễ tổng kết và trao giải thưởng vào khoảng tháng 9 – 10-2022, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương.

Để hưởng ứng và tham gia Cuộc thi “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 đạt chất lượng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các địa phương, đơn vị, đoàn thể quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi này đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP. Vận động và tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên, hội viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi đạt kết quả tốt. Các cơ quan báo, đài thành phố, Cổng thông tin điện tử TP, Trang Thông tin điện tử Thành ủy đăng, phát nội dung, thể lệ Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ...

Khánh Yên