Báo Công An Đà Nẵng

Tổng Bí thư Trần Phú - chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam

Thứ tư, 17/04/2024 06:47
Quang cảnh buổi hội thảo.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng cao đẹp, vẻ vang của đồng chí Trần Phú- Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh, đã phấn đấu, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những cống hiến của đồng chí Trần Phú cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: "cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến hết sức to lớn của đồng chí Trần Phú là di sản quý báu, dệt nên pho sử vàng vinh quang của Đảng. Tấm gương đạo đức cách mạng, khí phách chiến sỹ cộng sản cao đẹp, kiên trung, bất khuất của đồng chí mãi tỏa sáng, để lớp lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ta học tập, noi theo".

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cho biết: Tấm gương đạo đức cách mạng kiên trung của đồng chí Trần Phú- Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng là động lực to lớn cổ vũ Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên giành nhiều kết quả quan trọng. Hội thảo lần này là cơ hội để Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tốt truyền thống quê hương, khơi dậy chí khí cách mạng, quyết tâm xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 50 tham luận của các đại biểu, nhà khoa học từ Trung ương và tỉnh Hà Tĩnh; trong đó có 7 tham luận được trình bày trực tiếp. Các tham luận đã phân tích, làm rõ các nội dung về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Trần Phú đối với quê hương, dân tộc, sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bắt đầu từ người thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; đến hình ảnh người cộng sản kiên trung, bất khuất; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và quê hương Hà Tĩnh…

Tổng kết hội thảo, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy khẳng định, tham luận của các nhà khoa học, các đại biểu tại hội thảo đã làm sáng rõ nhiều nội dung quan trọng, trong đó phân tích rõ những nhân tố tác động tới việc hình thành nhân cách, chí hướng cách mạng của đồng chí Trần Phú; những đóng góp của đồng chí Trần Phú trong thời gian hoạt động cách mạng, đặc biệt là lúc giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng; hình ảnh tấm gương người chiến sỹ cộng sản kiên trung, bất khuất... Những đóng góp của Tổng Bí thư Trần Phú và câu nói bất hủ "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu" đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam, cổ vũ thế hệ hôm nay xây dựng đất nước.

X.SƠN