Báo Công An Đà Nẵng

TP Đà Nẵng đầu tư hơn 420 tỷ đồng triển khai Dự án Hệ thống thu gom nước thải khu vực Hòa Xuân

Thứ hai, 04/12/2023 10:37

Quy mô đầu tư dự án này gồm có: xây dựng 24 tuyến ống tự chảy với tổng chiều dài 12.543m cùng mạng lưới hố ga; 78 giếng tách nước thải tại các vị trí cửa xả của các tuyến thoát nước chung; 6 tuyến ống áp lực với tổng chiều dài 4.637m; 6 trạm bơm chìm; hạng mục cấp điện, v.v… Dự án có tổng mức đầu tư hơn 420 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước với thời gian thực hiện từ nay đến năm 2026.

PHÚ NAM