Báo Công An Đà Nẵng

Trao 61 Giải thưởng Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

Thứ ba, 02/01/2024 10:39

Trong đó, thể loại văn xuôi có 12 tác phẩm, thơ: 10 tác phẩm, Mỹ thuật: 12 tác phẩm, Nhiếp ảnh: 11 tác phẩm; Âm nhạc - Múa: 10 tác phẩm; Lý luận phê bình: 1 tác phẩm; Văn nghệ dân gian: 3 tác giả, tác phẩm; Sân khấu - điện ảnh: 2 tác phẩm.

P.V