Báo Công An Đà Nẵng

Trao tặng Kỷ lục Việt Nam cho Hòa thượng Thích Viên Thanh

Thứ sáu, 02/06/2023 14:52
Hòa thượng Thích Viên Thanh bên cạnh những tác phẩm tranh sơn dầu về Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma trưng bày tại Thiền viện Vạn Hạnh

Hòa thượng Thích Viên Thanh được ghi nhận Kỷ lục là Người thực hiện bộ tranh vẽ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma bằng chất liệu sơn dầu trên vải bố để trưng bày trong chùa nhiều nhất Việt Nam. Số lượng tranh mà Trụ trì Thiền viện Vạn Hạnh - Hòa thượng Thích Viên Thanh đã vẽ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma từ năm 2012 đến khi xác nhận kỷ lục là 1.012 bức tranh. Hòa thượng Thích Viên Thanh cho biết, vẽ cũng là một cách để tu Thiền và hành Thiền, qua đó xiển dương Phật pháp đến với mọi người.

Trí Tâm