Báo Công An Đà Nẵng

Trưng bày chuyên đề ''''Việt Nam - Mùa thu năm 1945 và sự nghiệp đổi mới hôm nay''''

Thứ hai, 22/08/2022 12:22

Diễn ra đến 10-9, chuyên đề có hơn 300 tư liệu tiêu biểu gồm sách, báo, tạp chí được sắp xếp theo 4 nội dung, phản ánh chân thực về tình hình và những thay đổi lớn trong đời sống của nhân dân Việt Nam trước và sau Cách mạng Tháng Tám vơí các phần: "Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945", "Cách mạng Tháng Tám - Bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam", "Quốc khánh 2-9 và những ngày độc lập", "Việt Nam và sự nghiệp đổi mới hôm nay".

H.N