Báo Công An Đà Nẵng

Trung ương Đoàn phát động xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong thanh niên

Thứ hai, 08/04/2024 14:42

Phát động hưởng ứng tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương khẳng định,Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên Hiệp Thanh niên Việt Nam xác định các hoạt động của Đoàn, Hội tham gia tuyên truyền và giữ gìn trật tự ATGT cũng như tuyên truyền về PCCC là nhiệm vụ công tác trọng tâm. Trong năm 2024, tổ chức Đoàn - Hội tập trung tuyên truyền việc thực hiện các chính sách, pháp luật về ATGT của Đảng, Chính phủ nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Qua đó, góp phần tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT trong tình hình mới; tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và phát động phong trào PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trong thanh, thiếu nhi Việt Nam…

Thời gian tới, tổ chức Đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho thanh thiếu niên; triển khai hiệu quả chương trình phối hợp với Bộ Công an về việc tuyên truyền, đào tạo, bồi dưỡng và phát động phong trào PCCC và CNCH trong thanh, thiếu nhi Việt Nam.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội cần tập trung triển khai ba giải pháp cụ thể: Tuyên truyền, phố biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về PCCC; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, thực hành các kỹ năng về PCCC; triển khai xây dựng, phát động phong trào PCCC. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn các cấp triển khai sâu rộng cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông" và kế hoạch phối hợp tuyên truyền về PCCC bằng những việc làm cụ thể, để mỗi cán bộ Đoàn, Hội và mỗi thanh niên là một tuyên truyền viên trong gia đình, cộng đồng và xã hội về ATGT và PCCC…

Hiền Hạnh