Báo Công An Đà Nẵng

Từ 21-5, có thể nộp "phạt nguội" vi phạm giao thông tại nơi cư trú

Thứ hai, 25/04/2022 18:14

Theo đó, điểm mới nhất trong nội dung này đó là kết quả phạt nguội được gửi cho Công an nơi cư trú để xử lý; người dân được nộp phạt giao thông tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an; người vi phạm không cần quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội. Khi phát hiện vi phạm thông qua phương tiện, thiết bị nghiệp vụ của lực lượng CSGT mà không dừng được phương tiện để xử phạt thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ xác định thông tin về người và phương tiện vi phạm. Theo đó, sau khi xác minh được người vi phạm, Cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thẳng thông báo mời người vi phạm đến trụ sở để giải quyết. Nếu người vi phạm không đến trụ sở Cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết thì mới gửi thông báo đến Công an xã nơi người đó cư trú...

Ngoài ra, với quy định mới tại Thông tư 15/2022, người vi phạm sẽ có thêm 1 cách để nộp phạt vi phạm giao thông đó là truy cập Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

Để nộp phạt theo cách này, người vi phạm thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1: Truy cập https://dichvucong.bocongan.gov.vn/. Bước 2: Chọn mục Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Bước 3: Chọn Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Bước 4: Chọn Nộp hồ sơ và thực hiện theo hướng dẫn của hệ thống để nộp phạt.

T.N