Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên truyền an toàn giao thông trên hệ thống bảng tuyên truyền ngoài trời

Thứ tư, 21/12/2022 14:45
Tuyên truyền pháp luật về ATGT trên bảng tuyên truyền bằng LED trên đường Hoàng Diệu (TP Đà Nẵng).

Ban ATGT TP phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao xây dựng các nội dung tuyên truyền pháp luật về ATGT đa dạng, sinh động để đăng tải trên hệ thống các biển, bảng quảng cáo ngoài trời.

Phú Nam