Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh tiểu học

Thứ ba, 19/03/2024 10:15
Công an huyện Hòa Vang tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường cho học sinh trường Tiểu học số 1 Hòa Nhơn.

Tại buổi sinh hoạt, các em học sinh được nghe Thượng úy Nguyễn Xuân Cửu - Cán bộ Đội an ninh Công an huyện Hòa Vang, báo cáo viên - trao đổi về vấn đề xây dựng tình bạn đẹp; về các biểu hiện, nguyên nhân, thực trạng bạo lực học đường cũng như các kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường trong giai đoạn hiện nay…

Đặc biệt, bằng hình thức sân khấu hóa, Liên đội Nhà trường đã xây dựng các tiểu phẩm về phòng chống bạo lực học đường; Biện pháp xây dựng tình bạn đẹp trong trường học; ý nghĩa tích cực của tình bạn đẹp đối với việc học tập, thái độ nhận thức, hành vi ứng xử và sự trưởng thành của mỗi học sinh…. Buổi sinh hoạt góp phần tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của nhà giáo, nhân viên, học sinh, phát huy sức mạnh tổng hợp của gia đình, nhà trường, xã hội trong tham gia phòng, chống bạo lực học đường. Qua đó, góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường trong, ngoài nhà trường.

T.Hoa