Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên truyền phòng chống tội phạm cho đội ngũ cán bộ cơ sở

Thứ sáu, 10/05/2024 07:10

Báo cáo viên Công an TP Đà Nẵng đã báo cáo các chuyên đề trên lĩnh vực xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, củng cố và phát triển thế trận an ninh nhân dân, đảm bảo tốt công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở với sự tham gia của các lực lượng. Riêng trong lĩnh vực đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, báo cáo viên đã thông tin những nét chính về tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn TP và quận Thanh Khê; phân tích những thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng gây án, đồng thời đưa ra các biện pháp phòng ngừa một cách thiết thực và hiệu quả…

PHƯƠNG KIẾM