Báo Công An Đà Nẵng

Tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho tiểu thương

Thứ năm, 23/06/2022 15:24
Công an và Đoàn Thanh niên thị trấn Bình Dương tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội cho tiểu thương.

Trước tình hình đó, Công an thị trấn Bình Dương (H. Phù Mỹ) đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, cảnh báo đến người dân, đặc biệt là tiểu thương chợ Bình Dương, được người dân đánh giá là cách làm hiệu quả. Một hình thức tuyên truyền được người dân đón nhận tích cực là Công an thị trấn phối hợp với Đoàn Thanh niên thị trấn và Ban quản lý chợ Bình Dương in và phát hàng trăm tờ rơi đồng thời tuyên truyền trực tiếp cho tiểu thương đang buôn bán tại chợ về các thủ đoạn lừa đảo và các biện pháp phòng ngừa. Cùng với công tác tuyên truyền qua các phương tiện thông tin, Công an thị trấn còn phối hợp với các hội, đoàn thể, khu phố lồng ghép tuyên truyền trong các buổi tiếp xúc cử tri, các buổi họp dân với các nội dung ngắn gọn, súc tích về các hành vi lừa đảo để người dân biết.

Văn Tố