Báo Công An Đà Nẵng

VAR về Việt Nam trong tháng 5 hoặc tháng 6

Thứ năm, 20/04/2023 08:31

Sau đợt tập huấn này, ở các lần đào tạo tiếp theo, 18 trọng tài và trợ lý trọng tài sẽ tiếp tục trải qua các đợt tập huấn trên xe VAR. Theo VPF, dự kiến, tháng 5 hoặc tháng 6, các thiết bị phục vụ công nghệ VAR sẽ được chuyển về tới Việt Nam. Việc thực hành trực tiếp trên các thiết bị VAR chính là bước đào tạo cuối cho các Trọng tài VAR. Tất cả các quá trình đào tạo Trọng tài VAR đều sẽ được ghi hình, gửi cho FIFA đánh giá, nhận xét cho từng Trọng tài. VAR chỉ chính thức được áp dụng sau khi FIFA phê duyệt triển khai tất cả các bước thực hiện về công nghệ kỹ thuật xe VAR và quy trình đào tạo trọng tài.

N.T