Báo Công An Đà Nẵng

Vì sao công tác giải ngân vốn đầu tư công tại Quảng Nam trong 2 năm 2022-2023 chưa đạt theo kế hoạch được giao?

Thứ bảy, 24/02/2024 08:15
Một dự án do BQL Dự án giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư đang trong giai đoạn thi công.

Qua thanh tra cho thấy, tổng kế hoạch vốn bố trí trong 2 năm 2022-2023 là hơn 3.351 tỷ đồng (bao gồm vốn kéo dài năm 2021 sang năm 2022 hơn 55 tỷ đồng). Trong đó ngân sách tỉnh hơn 1.739 tỷ đồng; ngân sách trung ương hơn 1.611 tỷ đồng (vốn trong nước hơn 981 tỷ đồng; vốn ODA hơn 630 tỷ đồng. Trong 2 năm qua, BQL Dự án giao thông đã và đang triển khai thực hiện 33 dự án, công trình; tỷ lệ giải ngân vốn bình quân trong 2 năm là 85%. Trong đó năm 2022 đạt 84,2% và năm 2023 đạt 86,04%. Tổng giá trị giải ngân cho 29 công trình chuyển tiếp là hơn 2.402 tỷ đồng và 4 công trình mới là 446 triệu đồng. Trong số 33 công trình trên thì có 26 công trình có tỷ lệ giải ngân 100%; 2 công trình có tỷ lệ giải ngân trên 90%; 2 công trình có tỷ lệ giải ngân trên 80% và 3 công trình có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 50%. Tỷ lệ giải ngân chưa đạt và thấp chủ yếu các dự án vốn ODA...

Kết luận thanh tra đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải ngân tại một số dự án, công trình vẫn còn chậm, chưa đạt theo kế hoạch vốn được giao như kết quả thanh tra đã nêu. Tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp xuất phát từ các nguyên nhân sau: Do thiếu hụt nguồn vốn nên một số dự án tuy đã triển khai hoàn thành, hoặc có khối lượng thi công hoàn thành không thể giải ngân đúng theo kế hoạch; ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên công tác chuẩn bị, triển khai thực hiện dự án gặp khó khăn; tình hình giá cả vật liệu xây dựng (VLXD) tăng cao, VLXD khan hiếm, nên hầu hết các dự án đều không đạt được tiến độ theo yêu cầu; công tác GPMB còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, không đảm bảo khối lượng để giải ngân; công tác đấu thầu kéo dài; trình tự thẩm định ở các sở chuyên ngành còn chậm, kéo dài, qua nhiều khâu, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn chồng chéo…

Theo đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban ngành tập trung quan tâm giải quyết các vướng mắc, kiến nghị của các địa phương liên quan đến công tác bồi thường, GPMB, tái định cư để các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác bồi thường, GPMB, có cơ sở để triển khai thực hiện và bàn giao mặt bằng thi công công trình đảm bảo tiến độ; chỉ đạo các địa phương nơi có dự án đi qua cần quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan và phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để giải quyết có hiệu quả, kịp thời các vướng mắc trong công tác GPMB nhằm bàn giao mặt bằng thi công các công trình đúng kế hoạch; chỉ đạo các sở chuyên ngành tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt hồ sơ giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án. Đẩy nhanh các thủ tục cấp phép khai thác các mỏ VLXD trên địa bàn tỉnh, nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh…

TRẦN TÂN