Báo Công An Đà Nẵng

Voi rời bản Đôm

Thứ ba, 25/10/2022 13:30
2 cá thể voi xuất hiện tại bản Đôm.

Đêm 23-10, hai mẹ con nhà voi xuất hiện tại khu vườn keo của gia đình anh Trương Văn Hoài trú bản Đôm) để ăn cỏ và dẫm đạp khá nhiều cây keo mới trồng của gia đình anh Hoài rồi tiếp tục di chuyển sang vườn cây của hộ dân khác. Được biết, đây là 2 mẹ con nhà voi sinh sống tại rừng phòng hộ huyện Quỳ Châu.

D.HÓA