Báo Công An Đà Nẵng

Vướng nợ do... trời!

Thứ sáu, 28/04/2023 08:03
Điện mặt trời mái nhà tại Quảng Trị đang vào thời điểm dồi dào năng lượng.

- Nắng giòn như ri được xem là “trúng mùa” của các nhà đầu tư điện mặt trời chớ?

- Dù đang “chính vụ” nhưng nhiều nhà đầu tư điện mặt trời ở Quảng Trị đang kêu cứu đó NXD.

- Vì sao?

- Hiện nay, công suất huy động điện mặt trời mái nhà tại Quảng Trị đang đạt công suất tối đa. Chỉ tính riêng ngày 23-4, từ 10 giờ đến 13 giờ đã phân bổ 45.20 MW. Nhưng từ tháng 2 đến đầu tháng 4-2023, tình hình tiết giảm huy động điện năng lượng mặt trời mái nhà diễn ra liên tục nên mới có chuyện một số nhà đầu tư kêu cứu.

- Cụ thể là răng?

- Từ giữa tháng 3-2023, một nhà đầu tư điện mặt trời mái nhà tại Quảng Trị đã có đơn tường trình về việc thường xuyên tiết giảm điện năng lượng mặt trời mái nhà. Đến ngày 22-3-2023, một công ty đại diện cho nhiều công ty điện năng lượng mặt trời mái nhà tiếp tục có đơn về việc không đồng ý tiết giảm theo yêu cầu của điện lực từ ngày 1-4-2023. Theo đơn, nếu tiết giảm thì phương án tài chính không còn đảm bảo, không có tiền điện thì không có tiền trả nợ vay và lãi vay ngân hàng và có nguy cơ vỡ nợ nên các nhà đầu tư điện năng lượng mặt trời đang chơi vơi.

- Theo NXD biết, vấn đề tiết giảm là tình trạng chung cả nước. Từ năm 2021, Bộ Công Thương đã có văn bản về việc một số vấn đề cấp bách trong vận hành và bảo đảm an toàn hệ thống điện, trong đó có việc chỉ đạo cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện công tác tiết giảm huy động nguồn điện mặt trời mái nhà. Bởi vậy, thời điểm điện mặt trời mái nhà phát triển ồ ạt, đến giờ nảy sinh bất cập, nguy cơ quá tải thì hàng tỷ đồng đã đầu tư mà chưa kịp thu hồi vốn chẳng khác nào tình trạng “được mùa mất giá của nhà nông.

N.X.D