Báo Công An Đà Nẵng

Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thứ bảy, 06/04/2024 06:15
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, Đảng bộ TP Đà Nẵng luôn nhận thức rõ và coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển thành phố; các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở luôn quán triệt, xem công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, tiên quyết và thường xuyên, nhờ đó, từng bước đưa công tác này đi vào chiều sâu và tạo được nhiều chuyển biến khá rõ nét; xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác xây dựng Đảng của TP...

Trong công tác cán bộ, Thành ủy đã ban hành nhiều chủ trương, đề án với nhiều cách làm mới, tạo môi trường, điều kiện cho cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, phát huy năng lực, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Tập trung nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở và tổ chức Đảng ngoài khu vực Nhà nước, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quy chế làm việc mẫu của đảng ủy phường; Quy chế phối hợp mẫu giữa cấp ủy với người quản lý doanh nghiệp tư nhân; Quy chế phối hợp giữa cấp ủy với người quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trước những khó khăn của công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị chuyên đề, ban hành chỉ thị và kết luận để chỉ đạo, đồng thời phân công từng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách, theo dõi, giám sát, đôn đốc các Đảng bộ trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện. Nhờ đó, từ năm 2023 đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, vượt chỉ tiêu trên 3% theo Nghị quyết số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đề ra. Đặc biệt, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng để tiếp tục kiến nghị Trung ương cho Đà Nẵng thực hiện chính thức mô hình này nhằm tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu lực, hiệu quả các cấp chính quyền.

Nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ TP đã xây dựng được khối đoàn kết thống nhất, giữ vững nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, phát huy dân chủ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng, nhất là đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, góp phần củng cố và xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở. Đồng thời, là cơ sở chính trị để chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội TP ổn định; quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh đạt được những kết quả quan trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác an sinh xã hội, chăm sóc người có công, đối tượng yếu thế được chú trọng quan tâm với nhiều chính sách riêng có của Đà Nẵng mang đậm tính nhân văn.

Về thực hiện thi hành Điều lệ Đảng, giai đoạn 2011 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng đảm bảo nghiêm túc, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, chất lượng, hiệu quả; kịp thời cụ thể hóa Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng thành các văn bản phù hợp với tình hình thực tế và chức năng, nhiệm vụ của địa phương để thực hiện thống nhất trên toàn Đảng bộ TP.

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những thành quả đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện thi hành Điều lệ Đảng của Thành ủy Đà Nẵng. Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị, trong thời gian đến, Đảng bộ TP tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phát huy các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc an ninh - quốc phòng. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ gắn với kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, có tính kế thừa và phát triển. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. “Tôi tin rằng Đà Nẵng sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và tiếp tục có những kết quả cao nhất trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng.

Đại biểu dự Hội nghị.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo và định hướng của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy khẳng định sẽ cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo; xem đây là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của TP đã đề ra.

Hội nghị đã làm rõ những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và những bài học kinh nghiệm để phát huy kết quả đã đạt được, xác định các nhiệm vụ, giải pháp, nhanh chóng khắc phục các hạn chế, nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị cũng như thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh, tế xã hội của TP từ nay đến hết nhiệm kỳ và tạo nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ tiếp theo.

“Với những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, những bài học được rút ra, cùng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị tôi tin tưởng rằng sau Hội nghị này, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, tổ chức chính trị xã hội sẽ nâng cao nhận thức và xác định rõ trách nhiệm triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu mà nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra...”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Thanh Hoa