Báo Công An Đà Nẵng

Xây dựng lực lượng vũ trang quận Cẩm Lệ vững mạnh toàn diện

Thứ sáu, 24/11/2023 16:00
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư quận ủy Cẩm Lệ phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, trong năm 2024, Đảng ủy Quân sự Q. Cẩm Lệ xác định thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Quận ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tham mưu Quận ủy, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng các tiềm lực quốc phòng và thế trận trong khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Cùng với đó, xây dựng lực lượng vũ trang quận vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Trong đó, Q. Cẩm Lệ sẽ tuyển chọn 175 thanh niên nhập ngũ đảm bảo chỉ tiêu thành phố giao; 100% cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ lệnh về sẵn sàng chiến đấu. Quản lý chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra điểm nóng. Phấn đấu kết nạp 18 Đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên. Xây dựng Đảng bộ quân sự quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, lãnh đạo lực lượng vũ trang quận hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đinh Nga