Báo Công An Đà Nẵng

Xét duyệt thực lực nghĩa vụ quân sự

Thứ năm, 04/11/2021 10:47

Đà Nẵng - Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức Hội nghị xét duyệt thực lực NVQS năm 2022. Theo thống kê, tổng số công dân nam trong diện phải xét duyệt thực hiện NVQS trên địa bàn quận hiện có 2.781 thanh niên. Qua xét duyệt chặt chẽ theo các quy định, loại ra những thanh niên trong diện miễn, tạm hoãn, không gọi và chưa gọi khám sức khỏe nhập ngũ, hiện số thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe trên toàn quận là 498 thanh niên.

Năm 2022, quận Ngũ Hành Sơn được thành phố dự kiến giao chỉ tiêu ban đầu gọi thanh niên nhập ngũ là 113 thanh niên, trong đó 89 thanh niên thực hiện NVQS và 24 thanh niên tham gia Công an nhân dân có thời hạn. Trên cơ sở chỉ tiêu thành phố giao và số thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe đợt này, UBND quận đề nghị các thành viên Hội đồng theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, theo dõi, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân có chất lượng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2022.

T.D