Báo Công An Đà Nẵng

Xử phạt người phá rừng

Thứ bảy, 06/05/2023 08:24
Diện tích rừng bà Nê phá để làm nương rẫy.

Ngoài mức phạt tiền, bà Nê còn bị buộc trồng lại rừng diện tích rừng đã phá (3.476m2) theo tiêu chí rừng sản xuất, thời hạn trồng trước ngày 31-12-2023.

BÃO BÌNH