Báo Công An Đà Nẵng

Yêu cầu Đà Nẵng thông tin các dự án vi phạm về sử dụng đất

Thứ tư, 25/05/2022 08:13

Trước đó, Đoàn giám sát đã đề nghị Đà Nẵng cung cấp bổ sung nhiều số liệu, thông tin chi tiết về các nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cụ thể, cung cấp thông tin số liệu đất sử dụng không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa. Trong đó, làm rõ thêm thông tin: những trường hợp không đưa đất vào sử dụng quá hạn nhưng tiếp tục được gia hạn sử dụng thêm 24 tháng (bao gồm thông tin đã nộp hay chưa nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này); những dự án đầu tư đã được gia hạn nhưng sau thời gian 24 tháng gia hạn vẫn chưa đưa đất vào sử dụng. Đoàn Giám sát cũng yêu cầu Đà Nẵng thông tin số lượng dự án, diện tích đất đai hiện nay không triển khai được do vướng mắc, do đang trong quá trình điều tra, thanh tra, kiểm tra hoặc đã có kết luận điều tra, thanh tra, kiểm tra, xử lý vụ án, vụ việc nhưng chưa được xử lý.

Ngoài ra, Đoàn Giám sát cũng yêu cầu cung cấp thông tin quản lý, xử lý đối với một số dự án đầu tư công trình, tài sản công có giá trị lớn trên địa bàn Đà Nẵng đang khó khăn trong khai thác, sử dụng gây lãng phí kinh phí đầu tư các dự án, tài sản này. Cung cấp thông tin quản lý, xử lý đối với những vụ việc quản lý, sử dụng, khai thác lãng phí, trái phép khoáng sản với qui mô lớn, nổi cộm trong giai đoạn qua. Cung cấp thông tin lượng hóa những thiệt hại, thất thoát, lãng phí về đất đai, tài sản, ngân sách nhà nước của các vụ án xảy ra trên phạm vi địa bàn quản lý của Đà Nẵng đã được xét xử hoặc đã có kết luận của Cơ quan điều tra trong giai đoạn qua. Những nội dung thông tin trên yêu cầu gửi về Đoàn Giám sát trước ngày 10-6.

HẢI QUỲNH