Báo Công An Đà Nẵng

Hai phương án giải quyết “xung đột” về giá tại chợ Siêu thị Đà Nẵng?

Thứ hai, 06/11/2023 06:40
Tiểu thương chợ Siêu thị Đà Nẵng than buôn bán ế ẩm, nhưng giá thuê mặt bằng tăng cao sẽ không trụ nổi.

Ông Hoàng nói, giá thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ tối đa mà Công ty đề xuất là 681 ngàn đồng/m2/tháng (mức bình quân là 361 ngàn đồng/m2/tháng) còn giá Sở Tài chính thẩm định mức tối đa là 393 ngàn đồng/m2/tháng (giá bình quân 218 ngàn đồng/m2/tháng). Tại thời điểm xây dựng phương án giá diện tích khai thác kinh doanh chợ truyền thống thực tế tại Công ty là 1.108 m2. Với mức giá đối đa Công ty đề xuất là 681 ngàn đồng/m2/tháng thì tương ứng mỗi tháng Công ty lãi gần 39 triệu đồng, 1 năm lãi gần 475 triệu đồng, chu kỳ 5 năm lãi 2,3 tỷ đồng (nếu được truy thu từ năm 2020). Còn với mức giá tối đa 393 ngàn đồng/m2/tháng mà Sở Tài chính thẩm định thì mỗi tháng Công ty lỗ hơn 121 triệu đồng, 1 năm lỗ 1,4 tỷ đồng, chu kỳ 5 năm lỗ 7,2 tỷ đồng.

Sở dĩ Sở Tài chính thẩm định mức giá tối đa 393 ngàn đồng/m2/tháng là do áp dụng tỷ lệ lợi nhuận 11,35%. Tỷ lệ lợi nhuận này dựa trên kết quả bình quân lợi nhuận 3 năm qua của Công ty, trong đó có cả phần kinh doanh thương mại dịch vụ không phải của riêng chợ. Do đó, việc áp tỷ lệ lợi nhuận này không hợp lý. Ông Hoàng cho biết, nếu tách tiêng phần lợi nhuận kinh doanh chợ truyền thống thì bình quân 3 năm qua của chợ lỗ 100%.

Từ thực tế trên, để giải quyết “xung đột” về giá thuê mặt bằng kinh doanh tại chợ Siêu thị thì Công ty đã đề xuất 2 phương án. Theo đó, Công ty đồng ý tỷ lệ lợi nhuận là 11,35% như Sở Tài chính đã thẩm định thì lúc này giá bình quân phải là 281 ngàn đồng/m2/tháng và giá tối đa sử dụng diện tích bán hàng tại Chợ Siêu thị là 505 ngàn đồng/m2/tháng (không bao gồm tiền điện, nước, tiền trông coi hàng hóa, tiền vệ sinh). Công ty cũng đề xuất một phương án khác nếu UBND TP vẫn phê duyệt mức giá tối đa 393 ngàn đồng/m2/tháng như thẩm định của Sở Tài chính (khiến Công ty lỗ gần 1,5 tỷ đồng/năm, hơn 7,2 tỷ cho 1 chu kỳ như đã nêu) đó là được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất chợ sang đất thương mại dịch vụ để chủ động kinh doanh khai thác hết các vị trí còn lại nhằm bù đắp khoản lỗ này.

HẢI QUỲNH