Báo Công An Đà Nẵng

Tăng cường công tác thực hiện, chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Thứ sáu, 28/04/2023 11:09

Ban An toàn giao thông thành phố đã đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện một số nội dung tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách bằng đường thuỷ nội địa, vận chuyển khách ngang sông; chú trọng các khu vực có mật độ giao thông cao, lưu lượng hành khách qua lại lớn, đặc biệt là các tuyến vận tải hành khách phục vụ du lịch, lễ hội,… Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Chỉ đạo, chấn chỉnh, quán triệt đến các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật về ATGT đường thuỷ nội địa; kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động đối với phương tiện không bảo đảm điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, bến khách không được cấp phép hoạt động, người điều khiển phương tiện đường thuỷ không có bằng, chứng chỉ khả năng chuyên môn phù hợp. Triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa nhằm nâng cao ý thức chấp hành của thuyền viên, người lái phương tiện và người tham gia giao thông; đặc biệt là ý thức chấp hành các quy định về việc mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh của người tham gia giao thông mỗi khi tham gia giao thông bằng phương tiện thuỷ nội địa.