Tuyên truyền an toàn giao thông trên hệ thống bảng tuyên truyền ngoài trời

Thứ tư, 21/12/2022 14:45
Nhằm đa dạng hóa các hình thức giáo dục, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về ATGT, bắt đầu từ tháng 12-2022, Ban ATGT TP Đà Nẵng triển khai tuyên truyền ATGT trực quan trên hệ thống các biển, bảng tuyên truyền, đặc biệt là các biển, bảng tuyên truyền bằng công nghệ Led.
Tuyên truyền pháp luật về ATGT trên bảng tuyên truyền bằng LED trên đường Hoàng Diệu (TP Đà Nẵng).
Tuyên truyền pháp luật về ATGT trên bảng tuyên truyền bằng LED trên đường Hoàng Diệu (TP Đà Nẵng).

Ban ATGT TP phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao xây dựng các nội dung tuyên truyền pháp luật về ATGT đa dạng, sinh động để đăng tải trên hệ thống các biển, bảng quảng cáo ngoài trời.

Phú Nam