Báo Công An Đà Nẵng

HĐND TP Đà Nẵng thông qua 22 nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng, cấp bách

Thứ sáu, 24/05/2024 10:50
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn phát biểu khai mạc Kỳ họp

Sau khi Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh trình bày báo cáo tóm tắt các tờ trình, lãnh đạo các Ban trình bày các báo cáo thẩm tra, HĐND TP đã thảo luận thống nhất thông qua 22 tờ trình với những nội dung về tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và kéo dài thời gian giải ngân vốn năm 2023 sang 2024; điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022; tiếp tục miễn phí sử dụng tạm thời vỉa hè để bố trí trạm xe đạp công cộng; quy định giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập; chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố cho các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực an ninh - quốc phòng trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, HĐND TP đã xem xét thông qua phê duyệt chủ trương đầu tư 7 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 3 dự án, trong đó có 2 dự án xây dựng trường học.

Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh trình bày báo cáo tóm tắt về các tờ trình của UBND TP

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn cho biết, các nội dung HĐND TP quyết định tại kỳ họp lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhất là các nghị quyết về kinh tế - xã hội, việc tiếp tục phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và quyết định chủ trương đầu tư các dự án cấp thiết, tạo động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại biểu Lương Công Tuấn- Trưởng Ban Pháp chế, HĐND TP Đà Nẵng tham gia thảo luận

HĐND TP đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND TP chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ và hiệu quả Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp.

HẢI QUỲNH