Cần rà soát, tích hợp các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp dễ tiếp cận

Thứ tư, 08/05/2024 14:45
Ngày 8-5, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã chủ trì chương trình làm việc của Đoàn giám sát HĐND TP với Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng.
Tích hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở các ngành, lĩnh vực để doanh nghiệp dễ tiếp cận
Phó chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn chủ trì chương trình làm việc

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Đà Nẵng cho biết, trên địa bàn thành phố đang thực hiện 38 chính sách hỗ trợ của Trung ương và 17 chính sách đặc thù của địa phương. Trong đó, nhiều chính sách thiết thực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp như các chính sách về vốn, lãi suất, thuế, phí, lệ phí…từ đó kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, bà Hương cũng cho biết, quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Một số chính sách triển khai chưa hiệu quả, chưa có nhiều doanh nghiệp được thụ hưởng. Kết quả hỗ trợ chưa đạt như kỳ vọng do tâm lý e ngại công tác thanh tra, kiểm tra, cân nhắc lợi ích giữa việc hưởng hỗ trợ lãi suất và chi phí bỏ ra khi nhận hỗ trợ lãi suất cũng như việc theo dõi hồ sơ, chứng từ, tuân thủ các thủ tục hậu hiểm. Một số chính sách có hiệu lực thi hành trễ dẫn đến chưa kịp thời giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp; qui định để được hỗ trợ còn phức tạp, nhiều thủ tục, tiêu chí khắt khe khiến doanh nghiệp không đủ điều kiện tiếp cận…Ngoài ra, trong quá trình triển khai chính sách có một số nội dung hỗ trợ không còn phù hợp với thực tiễn hoặc không còn phù hợp với qui định.

Bà Phan Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND TP cho biết, dù có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng ở nhiều ngành, lĩnh vực khiến doanh nghiệp khó tiếp cận, cần phải tích hợp lại. Đơn cử như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung ương có nhiều nội dung từ hỗ trợ lãi suất, đào tạo nhân lực, đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại. Tại thành phố cũng có những chính sách hỗ trợ đặc thù, ở các ngành, lĩnh vực khác nhau. Cùng là đối tượng doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ nhưng phải tiếp cận chính sách ở các đầu mối, chính sách khác nhau, gây ra nhiều khó khăn, làm giảm hiệu quả của chính sách, vì vậy cần tích hợp lại.

Ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Điện lực Đà Nẵng cho rằng, sau khi ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần thường xuyên tiếp nhận phản hồi từ phía cộng đồng doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả thực thi của chính sách. Từ đó, có cơ sở để điều chỉnh bổ sung chính sách cho phù hợp, thậm chí nếu không phù hợp, hiệu quả thì hủy bỏ, thay thế. Theo ông Cương, có những chính sách như hỗ trợ lãi suất đầu tư các dự án quan trọng trên địa bàn thành phố, điều kiện tiếp cận khó khăn, dẫn đến số doanh nghiệp được thụ hưởng rất ít, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra.

Tích hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ở các ngành, lĩnh vực để doanh nghiệp dễ tiếp cận

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn cho biết, doanh nghiệp phản ánh chưa tiếp cận đầy đủ thông tin các chính sách hỗ trợ, do đó cần xem lại cách tuyên truyền chính sách đã sát thực tế chưa, cần phải có kênh thông tin tuyên truyền đầy đủ các chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nhất. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thì phải tới được doanh nghiệp như vậy chính sách mới đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả. Ông Sơn đề nghị cần rà soát lại tất cả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đang triển khai tại thành phố. Chính sách nào của Trung ương đang áp dụng, mức độ thụ hưởng của doanh nghiệp thế nào, có bất cập gì không, cần đề xuất điều chỉnh những gì? Tương tự, các chính sách đặc thù của thành phố, phải có rà soát, đánh giá cụ thể chính sách nào hiệu quả cần tiếp tục duy trì, chính sách nào cần điều chỉnh, chính sách nào không phù hợp cần hủy bỏ?.

Ông Trần Phước Sơn cũng đề nghị, trên cơ sở rà soát, đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lần này, cần đề xuất HĐND TP ban hành một chính sách mới tích hợp các chính sách hướng tới mục tiêu cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% tại Đà Nẵng. Đây là chính sách bao trùm các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ hỗ trợ lãi suất, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp…Bên cạnh đó là chính sách cho khu vực nông nghiệp nông thôn (hợp tác xã, sản phẩm ocop). Riêng về chính sách hỗ trợ lãi suất, ông Sơn đề nghị tập trung hướng đến doanh nghiệp các ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của thành phố như công nghệ cao, vi mạch bán dẫn; các dự án đầu tư hạ tầng xã hội cần huy động nguồn lực lớn từ xã hội hóa mà ngân sách không đáp ứng được, như ngầm hóa lưới điện…

HẢI QUỲNH