Báo Công An Đà Nẵng

Quảng Nam đề xuất giải pháp thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công

Thứ sáu, 07/04/2023 08:32

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, nội dung trình Hội nghị lần này đều là những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ trong năm 2023. Cụ thể: Đánh giá tình hình công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2023; kết quả thực hiện Nghị quyết về tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Hội nghị đã thảo luận, phân tích về nguyên nhân, các yếu tố tác động, đề xuất giải pháp nhằm cải thiện tình hình, thu hút đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển. Các đại biểu đã đề xuất một số giải pháp khả thi để khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như: Đất đai, tài nguyên khoáng sản; giải quyết có hiệu quả tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến đất đai, các giải pháp cấp bách để ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông; tháo gỡ khó khăn về vật liệu xây dựng, đơn giản thủ tục hành chính để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm.

Ngoài ra, Hội nghị tập trung phân tích, đề xuất các giải pháp đột phá để tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền các cấp trên địa bàn; xây dựng nền hành chính Nhà nước phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, trong Quý I/2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đạt được một số kết quả khả quan. Sản xuất nông, lâm, thủy sản ổn định, duy trì tốc độ phát triển so với cùng kỳ năm 2022. Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khởi sắc, nhu cầu tiêu dùng của người dân có xu hướng tăng. Du lịch phục hồi nhanh, sôi động với nhiều chương trình kích cầu, kết nối, xúc tiến du lịch được triển khai. Các mục tiêu an sinh - xã hội được duy trì thực hiện, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm; tình hình an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Tăng trưởng trong sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có xu hướng giảm; kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa giảm so với cùng kỳ; thị trường xuất khẩu không thuận lợi; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm.

Đoàn Hữu Trung