Báo Công An Đà Nẵng

Dấu ấn thầm lặng của lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông

Thứ năm, 11/05/2023 18:04

Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh kinh tế Công an nhân dân, trong suốt gần 20 năm qua kể từ khi thành lập tỉnh Đắk Nông (Tháng 1 năm 2004 đến nay), với phương châm "An ninh chủ động", "Phát triển phải đi đôi với bảo vệ kinh tế và đảm bảo an ninh quốc gia", lực lượng An ninh kinh tế đã chủ động tham mưu Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ an ninh an toàn việc triển khai hàng trăm dự án, công trình trọng điểm của tỉnh như: Hệ thống lưới điện truyền tải 500 kV, Nhà máy sản xuất Alumin Nhân Cơ, các Công trình Nhà máy máy thủy điện, điện gió, diện mặt trời… góp phần quan trọng bảo đảm tốt an ninh, trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những năm gần đây, cùng với sự hội nhập và phát triển của đất nước, tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế, xã hội. Diện mạo của tỉnh thay đổi từng ngày với nhiều công trình, dự án kinh tế lớn được đầu tư, xây dựng, thúc đẩy sự phát triển của toàn tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình đó, tỉnh Đắk Nông cũng gặp không ít khó khăn, thách thức từ bối cảnh thế giới nhiều biến động, xung đột chính trị giữa các nước, chiến tranh thương mại, khủng hoảng kinh tế thế giới đến lạm phát, đại dịch Covid-19... Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động thích ứng, tiếp tục từng bước đổi mới công tác nghiệp vụ, đổi mới nhận thức, tư duy và phương pháp làm việc để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Qua đó đã chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh để tham mưu Tỉnh uỷ, UBND tỉnh bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực: đầu tư trực tiếp nước ngoài, tài chính, tiền tệ; giao thông, xây dựng; nông, lâm, ngư nghiệp…., góp phần giúp lãnh đạo tỉnh hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế tỉnh nhà, kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quá trình chỉ đạo, điều hành triển khai các chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế tại địa phương. Đơn vị đã chủ động nắm tình hình, phối hợp với các lực lượng, các ngành chức năng giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh, an toàn tài sản các cơ quan, doanh nghiệp, không để các thế lực thù địch và tội phạm lợi dụng hoạt động thu thập thông tin về chủ trương, chính sách, bí mật kinh tế của Đảng, Nhà nước nhằm phá hoại kinh tế hoặc ảnh hưởng đến an ninh chính trị ở địa phương.

Song song với đó, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động, tích cực đổi mới từ tư duy đến phương pháp, biện pháp công tác; bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp uỷ chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn nhiều chủ trương, kế hoạch, phương án, giải pháp phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và tội phạm; bảo vệ an toàn các chương trình, mục tiêu, dự án kinh tế trọng điểm; bảo vệ bí mật Nhà nước; bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin…; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các đối tác trong và ngoài nước đến Đắk Nông nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Đồng thời, phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân vào đầu tư trên địa bàn không đủ năng lực; không tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của tỉnh hoặc lợi dụng chính sách thu hút đầu tư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung lực lượng, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh các giải pháp nắm tình hình an ninh kinh tế tại các dự án kinh tế lớn, trọng điểm của tỉnh; kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp về ANTT trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về ANTT, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kinh tế phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đặc biệt, lực lượng an ninh kinh tế đã phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời hành vi đầu tư “núp bóng” doanh nghiệp nước ngoài thông qua doanh nghiệp trong nước để thực hiện một số dự án trên địa bàn với số tiền đầu tư lớn; phát hiện dấu hiệu sai phạm trong đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, qua đó đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định; xác minh, làm rõ một số nội dung trong quá trình đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án khu nhà xã hội...

Cùng với đó, lực lượng An ninh kinh tế Công an Đắk Nông cũng đã phối hợp cùng với các cơ quan, doanh nghiệp triển khai thực hiện hiệu quả các thông tư liên tịch, quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh kinh tế, chính trị nội bộ và an toàn tài sản ở các ngành kinh tế trọng điểm. Tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ bảo vệ chuyên trách và bán chuyên trách; thực hiện tiêu chí cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Ngoài ra, Phòng An ninh kinh tế còn là một trong các đơn vị xung kích, đi đầu trong công tác đi đầu trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện hướng về cơ sở. Qua đó đã phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức nhiều đợt quyên góp, hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, các gia đình chính sách, hộ nghèo ở địa phương, nhận được sự tình cảm yêu mến của cấp ủy, chính quyền và người dân trong và ngoài tỉnh.

Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Trải qua gần 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng an ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều lượt tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Từ năm 2018 đến nay, Phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh liên tục đạt danh hiệu đơn vị Tiên tiến, đơn vị Quyết thắng và được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng 12 Bằng khen, Giấy khen.

Thực tiễn công tác cho thấy, mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông luôn kiên định bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí tiến công cách mạng. Quán triệt, vận dụng sáng tạo quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ An ninh kinh tế. Chủ động nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình; tham mưu cấp uỷ Đảng, chính quyền triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh kinh tế trong tình hình mới; làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh “Chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt” trong lĩnh vực kinh tế, góp phần làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đặc biệt, đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các kế hoạch, phương án công tác an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, mục tiêu, địa bàn trọng điểm; các đề án công tác Công an phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế... góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đắk Nông đang trên đường phát triển với việc mở cửa mời gọi thu hút đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, do đó, sẽ tiềm ẩn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh kinh tế. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng an ninh kinh tế phải không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, linh hoạt, sáng tạo trong xử lý công việc. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp công tác, tập trung nâng cao tiềm lực, điều kiện để tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân trên trận tuyến thầm lặng bảo vệ an ninh kinh tế, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Hồng Long