Infographic - 4 bước sử dụng VNeID khi làm thủ tục lên máy bay

Từ ngày 2-8-2023, tại tất cả cảng hàng không trên cả nước, khi làm thủ tục lên máy bay trên các chuyến bay nội địa, người dân có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID). Quá trình làm thủ tục được rút ngắn chỉ qua 4 bước.