Tin khác

Bình chân như vại!

Thứ hai, 08/07/2024 09:45
- Chuyện gì mà Tư “công trình” bức xúc vậy ? - Các chủ mỏ đá không hề đoái hoài gì đến chủ trương của Nhà nước đã cho phép nâng công suất khai thác mỏ đá đó Bề Tui.

Tắc trách!

Thứ sáu, 05/07/2024 10:00
- Ai rứa Tư Quảng Nam? - Là UBND xã Tiên Mỹ (H. Tiên Phước, Quảng Nam) và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Tiên Phước.

Kênh rách?

Thứ năm, 04/07/2024 14:47
- Chuyện gì mà bức xúc vậy Tư Hà Tĩnh? - Lại là chuyện kênh dẫn nước đập Cơn Trường ở xã Kỳ Tây (H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xuống cấp, hư hỏng đó Bề Tui. - Xuống cấp như thế nào?

Tắc cống do... nghẽn vốn!

Thứ ba, 02/07/2024 11:33
- Công trình nào mà trở ngại vậy Ba Tam Kỳ? - Dự án sửa chữa đường bê-tông và mương thoát nước ở khu Tứ Bàn (thuộc địa bàn P. Phước Hòa, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đó NXD. - Cụ thể tắc nghẽn thế nào vậy?

Nhất bên trọng nhất bên… khinh!

Thứ hai, 01/07/2024 12:00
- Chuyện gì nghe có vẻ bức xúc vậy Tư Chính Gián?

Khó lành!

Thứ sáu, 28/06/2024 09:50
- Chuyện chi vậy Tư Hòa Vang? - Vấn đề hoàn thổ tại các mỏ khai thác đất, đá đã hết hạn trên địa bàn đó NXD.

18 năm chưa làm xong 3km đường

Thứ năm, 27/06/2024 10:00
- Tư Thành Vinh nói đến con đường nào đấy?

“Thiếu lửa” tương tác

Thứ ba, 25/06/2024 10:05
- Chuyện chi mà Tư Quảng Trị tâm tư rứa? - Đang ngóng trả lời qua Hệ thống phản ánh hiện trường đây nì? Bà con mới phản ánh vấn đề ở khu dân cư đó. Chớ bữa chừ nhiều vấn đề chậm xử lý rồi.

"Xốn con mắt"

Thứ hai, 24/06/2024 14:37
- Chuyện gì khiến Tư Ngũ Hành Sơn “gai mắt” vậy? - Bề Tui không biết đấy thôi, ở quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) chỗ Tư, người dân cảm thấy “nhức con mắt” vì mấy bức tranh của họa sĩ đường phố vẽ bậy trên các tường rào, thậm chí cả trong một công trình cũ cao nhiều tầng…

Chợ “chạy”!

Thứ sáu, 21/06/2024 12:30
- Chợ mô mà nghe bất ổn vậy Tư Hòa Cường?