Từ khóa: Michelangelo
Giải trí

Tác phẩm điêu khắc bằng đồng còn sót lại của Michelangelo

Thứ ba, 20/11/2018 22:15
Một nhóm các nhà nghiên cứu nghệ thuật do Bảo tàng Fitzwilliam ở Cambridge, Anh dẫn đầu, cho biết vừa chứng minh hai tác phẩm điêu khắc bằng đồng người đàn ông khỏa thân cưỡi sinh vật giống con báo là tác phẩm của Michelangelo