128 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2022

Thứ bảy, 03/12/2022 19:39
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký 4 quyết định tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước cho 128 tác giả, đồng tác giả.

Trong đó có 16 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh; 112 tác giả, đồng tác giả được tặng, truy tặng Giải thưởng Nhà nước năm 2022. Theo đó, trong các tác giả, đồng tác giả được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh có tác giả Hoàng Châu Ký với tác phẩm sách "Tuồng cổ", kịch bản sân khấu "Thanh gươm chủ chiến", kịch bản sân khấu "Trần Quý Cáp".

B.T