1.893 tác phẩm dự Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII - 2022

Thứ năm, 20/04/2023 08:36
Ban Tổ chức Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII- 2022 cho biết, năm nay có 18/20 Liên Chi hội, 35 Chi hội trực thuộc và 62/63 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tham gia dự giải, với 1.893 tác phẩm; trong đó 169 tác phẩm có sự tham gia của tác giả không phải là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.

Ban Thư ký tổng hợp Giải đã sơ loại 120 tác phẩm và đưa vào 1.773 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Vòng sơ khảo theo quy định. Có 11 nhóm giải dự Giải Báo chí Quốc gia lần XVII-2022, trong đó, báo in có ba nhóm giải gồm: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (327 tác phẩm); Giải Xã luận, bình luận, chuyên luận (98 tác phẩm); Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (có 208 tác phẩm). Ảnh báo chí có một nhóm giải gồm giải ảnh đơn, phóng sự ảnh, nhóm ảnh (80 tác phẩm). Phát thanh có hai nhóm giải gồm: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề, phát thanh tổng hợp (101 tác phẩm); Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (113 tác phẩm). Truyền hình có ba nhóm giải gồm: Giải Tin, phóng sự, ký sự (330 tác phẩm); Giải Bình luận, giao lưu, tọa đàm (58 tác phẩm); Giải Phim tài liệu truyền hình (80 tác phẩm). Báo điện tử có hai nhóm giải gồm: Giải Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến (218 tác phẩm); Giải Phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép (160 tác phẩm).

B.T