20 đơn vị tham gia Liên hoan Kịch nói toàn quốc tại Thái Nguyên

Thứ năm, 06/06/2024 17:07

Ngày 5-6, Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) thông tin: Từ ngày 11 đến 26-6, tại Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, TP Thái Nguyên, sẽ diễn ra Liên hoan Kịch nói toàn quốc - 2024 với sự tham gia của 20 đơn vị nghệ thuật kịch nói trong và ngoài công lập.

Liên hoan hướng tới phát hiện những tìm tòi, sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, tôn vinh tài năng sân khấu kịch nói, từ đó tìm ra giải pháp, phương thức hoạt động phù hợp, thúc đẩy sự phát triển của sân khấu kịch nói nước nhà. Đây cũng là dịp để các đơn vị nghệ thuật tìm kiếm, thu hút, bồi dưỡng nghệ sĩ, diễn viên kế cận; các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và chất lượng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Liên hoan dành cho các đơn vị nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp trong và ngoài công lập (có tư cách pháp nhân, thời gian hoạt động chuyên nghiệp từ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia Liên hoan); đơn vị nghệ thuật Trung ương (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an) và địa phương. Theo quy chế, mỗi đơn vị được tham gia 1 vở diễn. Trường hợp đơn vị nghệ thuật công lập có nhiều đoàn, số lượng vở diễn tham gia Liên hoan tương ứng với số đoàn. Theo đăng ký, có 24 vở diễn tham gia liên hoan lần này.

Ban tổ chức cho biết, không hạn chế đề tài các vở diễn, tuy nhiên vở diễn tham gia phải được cơ quan chức năng phê duyệt công diễn trước khai mạc Liên hoan 15 ngày. Trường hợp đặc biệt, đơn vị gửi bản ghi hình vở diễn có chất lượng cao về Cục Nghệ thuật biểu diễn để Ban Tổ chức xem xét, quyết định. Mỗi vở diễn có thời lượng từ 90-150 phút. Các vở diễn tham gia Liên hoan được dàn dựng mới hoặc được phục dựng với đội ngũ sáng tạo mới từ năm 2017 đến nay; chưa tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội chuyên ngành, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương tổ chức. Trường hợp kịch bản sáng tác trước năm 2005 sau khi đã chỉnh lý cho phù hợp với hiện tại phải có sự đồng ý của tác giả (hoặc người đại diện hợp pháp) được phép tham gia Liên hoan.

Thanh Giang