296 học viên được tập huấn quản lý Nhà nước về công tác thanh niên

Thứ sáu, 16/12/2022 15:37
Sáng 15-12, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phối hợp Trung tâm đào tạo Nguồn nhân lực cán bộ Đà Nẵng tổ chức lớp tập huấn quản lý nhà nước về công tác thanh niên cho 296 học viên là lãnh đạo, công chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên của các Sở, Ban, ngành; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trong 2 ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung: Luật Thanh niên năm 2020; những chủ trương của Đảng và Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, các cấp trong công tác thanh niên hiện nay; nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên…

Th. Hà