33 phương tiện ô-tô bị thu hồi giấy phép xe tập lái vì không gắn thiết bị DAT

Thứ hai, 27/03/2023 06:38
Tại Điểm 2 khoản 1 Điều 1 Nghị định số 138/2018/NĐ-CP ngày 8-10-2018 của Chính phủ có quy định bắt buộc các phương tiện ô-tô tập lái phục vụ công tác đào tạo lái xe ô-tô phải lắp thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học lái xe trên đường của học viên (gọi tắt là thiết bị DAT).

Qua kiểm tra tại các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn TP Đà Nẵng, Sở GTVT TP đã phát hiện có tổng cộng 33 phương tiện ô-tô chưa lắp đặt thiết bị DAT nên không đáp ứng các điều kiện của xe tập lái dùng để đào tạo lái xe ô-tô theo quy định. Trong đó, Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Đà Nẵng có 9 phương tiện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 579 có 3 phương tiện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo lái xe ô-tô và mô-tô MASCO có 11 phương tiện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo lái ô-tô và mô-tô Miền Trung có 1 phương tiện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo lái ô-tô và mô-tô Sao Vàng có 2 phương tiện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo lái xe Sơn Hùng có 7 phương tiện. Trên cơ sở đó, Sở GTVT TP vừa ra Quyết định số 100/QĐ-SGTVT thu hồi 33 giấy phép xe tập lái đối với 33 phương tiện ô-tô này.

P.N