8 đơn vị dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Tuồng và Dân ca tỉnh Quảng Nam

Thứ hai, 05/09/2022 17:31
Liên hoan sẽ diễn tra ngày 6-9 tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao & Truyền thanh - Truyền hình H. Núi Thành với 8 đơn vị trên địa bàn tỉnh: Quế Sơn và Duy Xuyên (thể loại Tuồng) Hội An, Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn, Đại Lộc và Tiên Phước (thể loại Dân ca). Mỗi đoàn sẽ tham gia 1 trích đoạn Tuồng hoặc 1 tiểu phẩm dân ca, thời lượng từ 20-30 phút.
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Tuồng và Dân ca tỉnh Quảng Nam năm 2022 sẽ diễn ra ngày 6-9 tại huyện Núi Thành.
Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Tuồng và Dân ca tỉnh Quảng Nam năm 2022 sẽ diễn ra ngày 6-9 tại huyện Núi Thành.

Thông qua liên hoan nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh nghệ thuật đặc sắc sân khấu Tuồng và Dân ca, đồng thời là dịp để các nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần vào việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa phong trào văn hóa văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Quyên Quyên