80 giáo viên tham gia tập huấn giáo dục quốc phòng - an ninh

Thứ hai, 22/08/2022 07:15
Sở GD- ĐT TP Đà Nẵng vừa tổ chức tập huấn cho hơn 80 cán bộ giáo viên giảng dạy môn học quốc phòng - an ninh (GD QPAN) thuộc 22 Trường THPT trên địa bàn TP nhằm bổ sung kiến thức, thống nhất một số nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng dạy - học môn học này trong năm học 2022-2023.

Tại đợt tập huấn, cán bộ lãnh đạo và đội ngũ giáo viên GD QPAN các Trường THPT được báo cáo viên hướng dẫn nhận diện hoạt động Internet xâm phạm ANTT; phương pháp huấn luyện bài Điều lệnh đội ngũ, bài huấn luyện chiến thuật; giới thiệu chương trình GD QPAN trong Chương trình GD Phổ thông năm 2018. Các giáo viên còn được thực hành về chiến thuật lợi dụng địa hình địa vật, phát hiện địch, chỉ thị mục tiêu, truyền tin liên lạc và báo cáo; công tác bảo quản, sử dụng máy bắn tập MBT-03.

N.H