9 tháng chi trả các chế độ bảo hiểm hơn 2.266 tỷ đồng

Thứ tư, 02/11/2022 08:24
Chiều 1-11, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc BHXH tỉnh đồng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm, triển khai  nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, 9 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh có 1.479.307 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến 30-9, toàn tỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 3,3 ngàn tỷ đồng, đạt 68,9% so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng đã thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm hơn 2.266 tỷ đồng. Số người hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 9 tháng là 9.553 trường hợp. Công tác thanh, kiểm tra cũng được BHXH tỉnh đẩy mạnh. Theo đó, 9 tháng qua đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật BHYT tại 4 cơ sở khám chữa bệnh với số tiền thu hồi do chi không đúng quy định là 737,4 triệu đồng. Thực hiện 2 cuộc thanh tra chuyên ngành đột xuất tại 33 đơn vị sử dụng lao động; thực hiện 9 cuộc thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 145 đơn vị sử dụng lao động, 1 cuộc thanh tra liên ngành với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại 5 đơn vị với số nợ BHXH, BHYT, BHTN đã thu hơn 24 tỷ đồng/hơn 27,6 tỷ đồng phải thu…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham gia góp ý, đề xuất các kiến nghị, giải pháp như: Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách của BHXH, BHYT, BHTN; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho BHXH cấp huyện...

B.B