B. Bình Dương phải trả 100% lương cho Đào Tấn Lộc

Thứ năm, 17/11/2022 09:19
VFF đã có quyết định về việc giải quyết tranh chấp giữa cầu thủ Đào Tấn Lộc và CLB B. Bình Dương. Theo đó, B. Bình Dương phải hủy bỏ quyết định kỷ luật với cầu thủ Đào Tấn Lộc và trả 100% lương từ tháng 4-2022 cùng với khoản lãi từ số tiền lương còn thiếu theo lãi suất không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại.

Lý do bị kỷ luật được Đào Tấn Lộc giải thích là thực hiện Lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo diện dự bị đầu năm 2022, khi trở về trình diện thì bị xử lý kỷ luật trừ 80% lương và chuyển xuống đội trẻ cùng U13 với lý do “tự ý nghỉ việc”.

B.Đ