Ban chỉ đạo công tác bầu cử TP Đà Nẵng cho ý kiến về nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp

Thứ sáu, 05/02/2021 12:40

ĐÀ NẴNG - Ngày 4-2, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 TP Đà Nẵng (gọi tắt là BCĐ) tổ chức họp triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến. Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ thành phố chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), liên quan đến công tác chuẩn bị điều kiện phục vụ bầu cử, tính đến ngày 1-2-2021, Ủy ban bầu cử thành phố đã chỉ đạo Sở Nội vụ tập hợp các văn bản liên quan đến công tác bầu cử của Trung ương và thành phố; đồng thời chuyển đến các cá nhân, cơ quan, đơn vị có liên quan để nghiên cứu, sử dụng, tham khảo trong quá trình triển khai công tác bầu cử theo nhiệm vụ được phân công. Ngoài ra, đã chỉ đạo Sở Tài chính tham mưu trình cấp có thẩm quyền quyết định về mức chi và thực hiện phân bổ kinh phí phục vụ công tác bầu cử từ ngân sách thành phố; xây dựng dự toán kinh phí bầu cử gửi Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Ủy ban bầu cử thành phố đã chỉ đạo các kế hoạch tuyên truyền về bầu cử, hướng dẫn các cơ quan thông tin, báo chí trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền kịp thời, sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; quyền ứng cử của công dân...

Tại cuộc họp chiều 4-2, các đại biểu sẽ nghe và cho ý kiến về việc phân công thành viên BCĐ thành phố; nghe và cho ý kiến về dự kiến, cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp; đồng thời nghe báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất (dự kiến diễn ra ngày 5-2).

D.HÙNG