Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Công an nhân dân họp Phiên thứ 4

Thứ tư, 13/10/2021 08:00

Sáng 12-10, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Công an nhân dân (CAND) đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại (Đề án) đã chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Đề án. Tham dự phiên họp có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Công an nhân dân.

Theo báo cáo tiến độ nghiên cứu và tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia Đề án của  Thường trực Tổ biên tập Đề án, căn cứ kết luận của Ban chỉ đạo, ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 3 và các ý kiến tham gia bằng văn bản, Thường trực Tổ Biên tập đã tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Đề án. Ngày 11-10, Ban chỉ đạo đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao trong CAND, các chuyên gia, nhà khoa học trong CAND. Thường trực Tổ Biên tập sẽ tiếp thu, chỉnh lý cùng với ý kiến tham gia của Ban chỉ đạo tại cuộc họp. Đồng thời, Thường trực Tổ Biên tập đã phối hợp với Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình Bộ Chính trị, dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, góp ý cụ thể vào dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình, Nghị quyết.

Phát biểu kết luận phiên họp, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương Tổ Biên tập, Văn phòng Bộ Công an, Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng và các đơn vị có liên quan đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực Tổ Biên tập kịp thời tiếp thu, chỉnh lý Đề án, nghiên cứu xây dựng dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, đến nay đã có hệ thống tài liệu tương đối đầy đủ.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Ban chỉ đạo cơ bản thống nhất ý kiến tiếp thu, giải trình của các đại biểu, đồng thời yêu cầu Thường trực Tổ Biên tập trên cơ sở ý kiến phát biểu của thành viên tại Phiên họp thứ 4, kết hợp với ý kiến của các nhà khoa học tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án, dự thảo Tờ trình, Nghị quyết; báo cáo xin ý kiến Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và hoàn thiện gửi lấy ý kiến một số ban, bộ, ngành liên quan và một số tỉnh ủy, thành ủy.

Thời gian không còn nhiều, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thành viên Ban chỉ đạo phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành công việc bảo đảm đúng tiến độ, hướng tới hoàn thiện các dự thảo Đề án lần thứ 5 trình Đảng ủy Công an Trung ương, Ban chỉ đạo cho ý kiến trước khi trình ra Bộ Chính trị xem xét, phê duyệt...

Q.N