Bàn giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp và người dân

Thứ tư, 17/04/2019 14:38

Ngày 16-4, tại TPHCM, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị thảo luận về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Đa số các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất, cải cách thủ tục hành chính được xem là giải pháp chính để cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp, người dân, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Bộ Tư pháp, chi phí tuân thủ pháp luật được hiểu là các chi phí mà doanh nghiệp, người dân phải gánh chịu trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật, bao gồm 5 loại chi phí: Chi phí thủ tục hành chính, chi phí đầu tư để tuân thủ quy định, phí và lệ phí, chi phí rủi ro pháp lý, chi phí không chính thức. Đây được xem là một gánh nặng đối với doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, cần nghiên cứu cắt bỏ một số thủ tục hoặc kết hợp trong quá trình làm thủ tục khác; nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính bằng việc bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, trùng lặp; đơn giản yêu cầu hồ sơ, giấy tờ; giảm tần suất thực hiện thủ tục; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, đúng hẹn; ngăn chặn các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu...

Nguyễn Chung