Ban hành Quy trình quản lý, giáo dục người chấp hành xong án hình sự tại cộng đồng của Công an cấp xã là cần thiết

Thứ bảy, 07/05/2022 15:44
Ngày 6-5, Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng (TG, TG, THAHS) đã tổ chức hội thảo "Công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng của Công an cấp xã". 
Các đại biểu tham dự hội thảo.
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Chủ trì và phát biểu đề dẫn hội thảo, Trung tướng Nguyễn Văn Phục- Cục trưởng Cục Quản lý TG, TG, THAHS cho biết, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và để triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát Quản lý TG, TG, THAHS tại cộng đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng "Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành Quy trình quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng của Công an cấp xã" để ban hành và thực hiện từ ngày 1-7-2022.

Hội thảo đã nhận được 36 bài viết tham luận của lãnh đạo, các chuyên gia, nhà quản lý của Công an các đơn vị, địa phương và 10 ý kiến tham luận trực tiếp. Theo đó, các ý kiến đã đánh giá những vấn đề lý luận và thực trạng công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng của Công an cấp xã; vai trò của Công an cấp xã trong xây dựng mô hình tái hòa nhập cộng đồng.

Các đại biểu cũng đã nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất hướng giải quyết khi giao trách nhiệm cho Công an xã quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng… Nhiều ý kiến nêu các mô hình trong vận động người có uy tín, chức sắc, chức việc giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng đã đem lại hiệu quả cao; nhiều mô hình được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ, đem lại hiệu quả cao như mô hình "Thắp sáng niềm tin", "Giúp đỡ người hoàn lương", "Tổ tình nguyện tiếp nhận người đặc xá tha tù"…

Theo Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý TG,TG, THADS cho rằng, trong 3 giai đoạn giáo dục phạm nhân thì chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hạn chế tái phạm tội. "Chính vì vậy, công tác này được chuẩn bị tương đối kỹ, các phạm nhân khi sắp hết thời hạn thi hành án, chuẩn bị đặc xá được giáo dục kiến thức cơ bản về pháp luật; trách nhiệm của công dân; kỹ năng tiếp xúc; được giúp đỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục cần thiết, giấy tờ tùy thân. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm tâm lý, tư vấn pháp lý, hướng nghiệp… để đảm bảo sau khi về cộng đồng họ có công ăn việc làm ổn định, hạn chế phạm tội", Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng cho biết.

"Các ý kiến đều cho rằng việc ban hành Quy trình quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án hình sự tại cộng đồng của Công an cấp xã là rất cần thiết, đáp ứng đòi hỏi, yêu cầu của việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn về quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng của Công an cấp xã; dự thảo Quy trình đã cơ bản quy định, hướng dẫn cụ thể chi tiết các nội dung công việc cần thực hiện", Trung tướng Nguyễn Văn Phục kết luận.

P.V