Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng được giao nhiệm vụ chủ đầu tư kiêm quản lý dự án Cảng Liên Chiểu

Thứ năm, 22/07/2021 12:04

Ngày 21-7, UBND TP Đà Nẵng đã có Công văn số 3593/UBND-ĐTĐT gửi Sở Nội vụ, Sở GTVT, Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên và BQLDA ĐTXD Công trình giao thông Đà Nẵng về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư kiêm quản lý dự án Cảng Liên Chiểu. Theo đó, UBND TP đồng ý giao nhiệm vụ này cho Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng; đồng thời giao Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng chủ động phối hợp với Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông Đà Nẵng khẩn trương thực hiện các thủ tục bàn giao hồ sơ dự án này theo quy định để triển khai các công việc xúc tiến đầu tư tiếp theo của dự án để đáp ứng yêu cầu tiến độ. Liên quan đến Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, cùng ngày 21-7, Sở Nội vụ TP đã công bố quyết định của UBND TP về việc điều động ông Lê Thành Hưng - Phó Giám đốc Sở GTVT TP đến nhận công tác tại Ban QLDA Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng và giữ chức vụ Giám đốc Ban.

P.N