Ban quản lý Di sản Văn hóa Mỹ Sơn hợp tác nghiên cứu với Trường Đại học Khoa học Tokyo

Thứ hai, 25/03/2024 10:00
Ban Quản lý (BQL) Di sản Văn hóa Mỹ Sơn vừa thực hiện việc tiếp tục hợp tác nghiên cứu với Trường Đại học Khoa học Tokyo (Nhật Bản) do Tiến sĩ Ayako Funabiki làm trưởng đoàn.
Nhóm chuyên gia Trường Đại học Khoa học Tokyo và BQL Di sản Văn hóa Mỹ Sơn thực hiện khảo sát, nghiên cứu tại Mỹ Sơn.
Nhóm chuyên gia Trường Đại học Khoa học Tokyo và BQL Di sản Văn hóa Mỹ Sơn thực hiện khảo sát, nghiên cứu tại Mỹ Sơn.

Theo đó, nhóm chuyên gia sẽ thực hiện chương trình khảo sát và lấy mẫu ở một số địa điểm gần di tích Mỹ Sơn, kinh thành cổ Trà Kiệu nhằm nghiên cứu về thời tiền sử và lịch sử biến đổi môi trường vùng đồng bằng hạ lưu sông Thu Bồn, làm rõ sự thay đổi môi trường của các địa điểm khảo cổ bằng cách phân tích các lớp trầm tích. Cụ thể, công việc lấy và chia tách mẫu được thực hiện trong tháng 3-2024, điểm lấy mẫu thứ nhất nằm phía Bắc kinh thành cổ Trà Kiệu, điểm thứ hai tại sân vận động thôn Vĩnh Nam (xã Duy Vinh) và điểm thứ 3 là tại suối Khe Thẻ, di tích Mỹ Sơn. Các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần tìm hiểu và nhận thức thêm về lịch sử và môi trường của một số di tích cổ ở địa bàn huyện Duy Xuyên (tỉnh Quảng Nam).

Quyên Quyên