Bảng giá quảng cáo trên báo giấy Báo CA Đà Nẵng

Thứ sáu, 06/09/2013 10:01

BÁO CÔNG AN TP ĐÀ NẴNG: 62 Phan Châu Trinh, Đà Nẵng; Tel: 0236.3822626; Fax: 0236.3824892; Email: baocadn@gmail.com

Liên hệ:

tại Đà Nẵng, Mr Nam - 0913443936;

tại Quảng Nam, Mr Danh - 0905088639;

tại phía Nam, Mr Phúc - 0903924405;

tại Tây Nguyên, Mr Tân - 0984829866;

tại Bắc Miền Trung, Mr Sơn - 0985386183.