Bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ của toàn dân

Thứ tư, 19/09/2018 08:50

Bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Thời gian qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, phối hợp với các lực lượng chức năng huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới biển. Nhân dịp hội nghị sơ kết "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009- 2019 chúng tôi  đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Hải- Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng về kết quả thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" trong những năm qua.

Đại tá Nguyễn Hải - Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng.

PV: Chính ủy cho biết trong những năm qua Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương triển khai các hoạt động về "Ngày Biên phòng toàn dân" kết quả đạt được cụ thể như thế nào?

 Đại tá Nguyễn Hải: Ngày 22-2-1989 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) đã ra Quyết định số 16/QĐ-HĐBT về việc tổ chức Ngày Biên phòng, lấy ngày 3-3 hàng năm làm "Ngày Biên phòng toàn dân". Có thể khẳng định sau khi Quyết định số 16/QĐ-HĐBT ra đời cho đến nay, trên khu vực biên giới biển của Đà Nẵng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới đã phát triển mạnh mẽ, đời sống kinh tế văn hóa, xã hội ngày càng phát triển. Nhân "Ngày Biên phòng toàn dân" hằng năm, các cấp, các ngành, đoàn thể TP đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo tổ chức các hoạt động thiết thực, sát thực tiễn, huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chống tái mù chữ…; đẩy mạnh thực hiện các nội dung chương trình phối hợp giữa BĐBP TP với Ủy ban MTTQVN TP và các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương, đơn vị đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Tăng cường công tác tuyên truyền biển đảo, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân"; về chủ quyền quốc gia, quốc giới; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển.

 Đại diện các chủ phương tiện ký cam kết khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển không xâm phạm vùng biển nước khác với lãnh đạo phòng Chính trị và chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Lộc.

PV: Thời gian qua Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai các phong trào, mô hình góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển đạt kết quả cụ thể như thế nào?

Đại tá Nguyễn Hải: Để phát huy hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng đã ra Nghị quyết số 25-NQ/ĐUBP ngày 20-8-2015 về "Tăng cường đổi mới công tác vận động quần chúng của BĐBP TP trong tình hình mới". Trên cơ sở Nghị quyết số 25-NQ/ĐUBP Đảng ủy BĐBP TP đã chỉ đạo các phòng ban cơ quan, các đồn Biên phòng Hải Vân, Phú Lộc, Sơn Trà, Non Nước, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng, Hải đội 2 Biên phòng phối hợp với các ban ngành đoàn thể của địa phương xây dựng các mô hình giúp dân ở khu vực biên giới biển như mô hình: Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn; khu dân cư văn hóa biển; âu thuyền cảng cá an toàn, văn hóa... gắn với tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào: Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Đoàn kết, sáng tạo... và các chương trình "Thành phố 4 an", "5 không", "3 có", góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Tiêu biểu các mô hình : "Giới thiệu đảng viên đồn Biên phòng về giữ mối quan hệ thường xuyên với cấp ủy chi bộ khu dân cư ven biển"; mô hình "Khu dân cư văn hóa biển". Kết quả trong giai đoạn 2009 - 2019 BĐBP TP đã vận động xây được 220 nhà đại đoàn kết theo chương trình "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo" trị giá 13 tỷ đồng; giúp đỡ thường xuyên 15 địa chỉ nhân đạo tại P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu/ 250 triệu đồng; Hưởng ứng phong trào "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới" với hơn 2.000 ngày công giúp dân xây dựng nhà ở, làm hơn 2.000 m đường bê-tông, khơi thông hơn 1.500 m kênh mương nội đồng, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, xây dựng, sửa chữa nhà ở với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, phối hợp vận động xây dựng 5 "khu dân cư văn hóa biển", trong đó vận động đầu tư 3 công trình dân sinh và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt cho nhân dân trị giá trên 3 tỷ đồng, trực tiếp mở và giảng dạy 112 lớp xóa mù chữ/1.592 học viên. Bên cạnh đó BĐBP TP đã vượt qua khó khăn nguy hiểm, đi đầu trong việc tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai, đã cứu nạn thành công 68 tàu cá với 652 ngư dân bị nạn đưa vào bờ an toàn, tổ chức đón tiếp 1.500 lượt người dân đến các Đồn Biên phòng, Biên phòng cửa khẩu cảng tránh bão, kêu gọi hàng nghìn lượt tàu với hàng chục nghìn lượt lao động trên biển về nơi trú tránh an toàn.

 CBCS BĐBP TP Đà Nẵng tham gia làm đường giao thông nông thôn tại H. Hòa Vang. Ảnh: Kim Thanh

PV:  Xin Chính ủy cho biết việc triển khai thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" trong những năm tiếp theo?

Đại tá Nguyễn Hải: "Ngày Biên phòng toàn dân" đã trở thành ngày hội, nét đẹp văn hóa của nhân dân ta nhất là đồng bào vùng biên giới, bờ biển, hải đảo của Tổ quốc. Phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua; trong những năm tiếp theo Đảng ủy Bộ Chỉ huy BĐBP TP tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, cơ quan và các đồn biên phòng, Biên phòng cửa khẩu cảng phối hợp tốt với cấp ủy Đảng chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể, các lực lượng chức năng Công an, Quân sự, Hải quan, Cảnh sát biển... tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa nghèo, giảm nghèo bền vững, xây dựng thực lực chính trị ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ biên giới, phong trào toàn dân hướng về biên giới biển đảo, thực hiện tốt Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 9/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về "Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Bên cạnh đó phải đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền vận động, thông tin truyền thông sát với từng đối tượng, địa bàn làm cho mọi người dân, các tổ chức chính trị - xã hội nắm vững, hiểu rõ, đồng thuận với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nâng cao ý thức quốc gia, quốc giới, trách nhiệm quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Tăng cường công tác tuyên truyền đối ngoại Nhân dân, đối ngoại Biên phòng thúc đẩy hợp tác quốc tế phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế của thành phố và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo Tổ quốc.

Thực hiện chương trình phối hợp, quy chế phối hợp giữa BĐBP TP với MTTQVN, các sở, ban, ngành, đoàn thể TP và cấp ủy, chính quyền các địa phương; gắn nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" với việc thực hiện các cuộc vận động, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới biển vững mạnh. Tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biên giới gắn với phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", xây dựng khu vực biên giới biển thành phố vững mạnh về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh làm điểm tựa cho các hoạt động bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo.

 Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới của BĐBP, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị lực lượng vũ trang, các cơ quan chức năng và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới, vùng biển, xây dựng nền Biên phòng toàn dân; thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận Quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

PV: Xin chân thành cảm ơn đồng chí

TRẦN DOÃN TOẢN (thực hiện)